Trường Đối tác

Trường Đại học Giao thông Tây Nam đã từng được nhiều người Việt Nam biết đến với cái tên: Đại học đường sắt Bắc Dương; Trường Đại học Đường Sơn... đó cũng là địa chỉ thân thuộc đối với hàng trăm cán bộ KHKT Việt Nam đã được đào tạo ở đây trong những thập kỷ 50, 60 ...

 

Đều là những trường đại học kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải sớm được thành lập và trực thuộc Bộ Giáo dục mỗi nước, hai trường sớm có quan hệ hợp tác thân thiết ...