Ngành nghề đào tạo

 

Quá trình đào tạo: 1 năm học Tiếng Trung; 4 năm học đại học; 2 năm thạc sĩ và 2 năm tiến sĩ ...

 

Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Giao thông Tây Nam-Trung Quốc, mời học sinh tham khảo tại đây…