Hội thảo Du học

Đều là những trường đại học kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải sớm được thành lập và trực thuộc Bộ Giáo dục mỗi nước, hai trường sớm có quan hệ hợp tác thân thiết ...