Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: smtp. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/newsutc/includes/bootstrap.inc).

Liên hệ

     PHÒNG ĐỐI NGOẠI

International Cooperation Department

         Địa chỉ: P. 302, 305 nhà A1 Trường Đại học Giao thông Vận tải    

         Điện thoại: (04) 37664078     

         Email:

        Lãnh đạo phòng

        Trưởng phòng (Phòng 307 Nhà A1): TS Thái Hà Phi

         Phó trưởng phòng (Phòng 302 Nhà A1): Ths Vũ Tiến Sỹ

         Các chuyên viên:

         Ngô Thùy Linh, cử nhân tiếng Anh

         Nguyễn Phương Mai, cử nhân tiếng Trung